Logo Lipno infokanál

Zrychlí nový stavební zákon povolování staveb?

Zrychlí nový stavební zákon povolování staveb?

31.5. 2020

Nový stavební zákon, který vláda představila, by měl začít platit od jara 2021, ale nabíhat bude postupně až do roku 2023. Podle podnikatelů má ale nový zákon mezery.

A v čem by měly největší změny ve stavebním zákoně spočívat?

1. Kratší povolovací procesy

Nový stavební zákon by měl zkrátit čekání na povolení k realizaci stavby pro občany. Ministerstvo počítá s maximální délkou 1 rok od podání správně zadané žádosti včetně případného odvolání a soudního přezkumu. Bude také garantovat dodržování lhůt na příslušných úřadech, které mají tyto schvalovací procesy na starost. Pokud lhůta uplyne, realizace stavby bude automaticky povolena. A to i případě, že se jím příslušné úřady nebudou zabývat.

2. Převedení papírové dokumentace do digitální

V současné době není možné dokládat téměř žádnou dokumentaci v elektronické podobě. To chce nyní Ministerstvo novým zákonem změnit. Vše bude tak přehlednější, transparentnější, otevřenější a účinnější.

3. Změny v soudním přezkumu územních plánů a udělených povolení

„Územní plány obcí a krajů by neměly být opatřením obecné povahy jako doposud, ale vyhláškou. Celostátní „územní rozvojový plán“ by měl být vládním nařízením. Spolu s tím by se omezila možnost jejich soudního přezkumu. K rušení územního plánu by byl oprávněn pouze Ústavní soud na základě návrhu omezeného okruhu subjektů. Další změny jsou navrženy ve vztahu k soudnímu přezkumu v řízení o správních žalobách.“ zdroj

4. Zjednodušení požadavků na výstavbu a dokumentaci staveb

Nový zákon má zjednodušit požadavky na výstavbu a dokumentaci staveb, a to jak ve stavebním právu, tak ve speciálních předpisech. Chce také omezit rozsah dokumentace, který nyní musíme předkládat stavebnímu úřadu pro povolení stavby.

5. Jednotná soustava stavebních úřadů

Časté chyby úředníků, které protahují už tak dlouhé řízení by měli být s novým zákonem minulostí. A to díky speciální jednotné soustavě stavebních úřadů, vyňatých z přenesené působnosti obcí a krajů s jedním nadřízeným orgánem – Nejvyšším stavebním úřadem.

Nový stavební zákon, který má urychlit a zjednodušit povolování staveb, putoval 28.5.2020 do Legislativní rady vlády. Ta ho během léta projedná a v září tohoto roku by se měl dostat do Sněmovny.

Nový stavební zákon má mnoho příznivců, ale i velkou řadu odpůrců. A co na nový zákon říkáte Vy?

Zdroj: www.novystavebnizakon.cz

Zpět na Reality