Logo Lipno infokanál

Zpozdil se váš nájemník s placením nájmu? Díky novele Občanského zákoníku můžete požadovat smluvní pokutu.

Zpozdil se váš nájemník s placením nájmu? Díky novele Občanského zákoníku můžete požadovat smluvní pokutu.

30.8. 2020
Předání klíčů nájemci zdroj:

Od 1. července 2020 je díky novele Občanského zákoníku možné zahrnout do smlouvy o pronájmu bytu SMLUVNÍ POKUTU, kterou dříve zákon vysloveně zakazoval.

Smluvní pokuta musí být jasně a srozumitelně uvedena ve smlouvě mezi nájemcem a pronajímatelem. To platí i o její výši, která nesmí společně s kaucí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Nájemce bude povinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že se opozdí s nájmem, či poruší jiné ze svých povinností dané smlouvou. Pokud nájemce s výší pokuty nesouhlasí, může si vše nechat přezkoumat u příslušných orgánů, které nakonec rozhodnou.

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Zpět na Vše