Logo Lipno infokanál

Změna uplatnění DPH z pronájmu nemovitostí od 1.1.2021

Změna uplatnění DPH z pronájmu nemovitostí od 1.1.2021

26.2. 2021
Daň z nemovitostí určených k bydlení... zdroj:

Od 1. 1. 2021 nabyla v účinnost novela zákona č. 80/2019 Sb., která mění pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí. Zpozornit by měli hlavně ti, kteří pronajímají celé stavby s různými prostory. Týká se to také nemovitostí pronajímaných k trvalému bydlení přes prostředníka.

Nově není možné uplatnit DPH na nájem u následujících nemovitostí:

  • stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí;
  • obytných prostor;
  • jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru;
  • staveb, v kterých je minimálně 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem (vztahuje se i na část stavby, je-li pronajímána pouze tato část);
  • pozemků, jejichž součástí je rodinný dům, obytný prostor nebo stavba, ve které je minimálně 60 % plochy tvořeno obytným prostorem a které jsou pronajímány společně s tímto pozemkem;
  • práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba, ve které minimálně 60 % podlahové plochy tvoří obytný prostor.

Z toho vyplývá, že novela zákona zamezuje aplikovat DPH u ,,dlouhodobých,, pronájmů nemovitostí primárně určených pro bydlení. Tyto nemovitosti jsou tedy od 1.1.2021 osvobozeny od DPH a pronajímatel na vstupu nemá nárok na odpočet daně.

Tato změna má pro pronajímatele, kteří uplatňují daň z nájmu tři zásadní dopady:

  1. Pronajímatel si již nemůže uplatnit nárok na odpočet nákladů spojených s provozem pronajímané nemovitosti (opravy, renovace…). Plátci také přichází o možnost získat nárok na odpočet DPH na vstupu v případě koupě nebo výstavby nemovité věci, která bude pronajímána jinému plátci.
  1. Pronajímatel musí opravit v minulosti nárokované odpočty DPH související s výše uvedenými nemovitými věcmi. To má podstatný vliv zejména na odpočty DPH uplatněné při koupi nebo technickém zhodnocení, ke kterým došlo od roku 2012. Plátce má tedy povinnost během následujících 10 let po pořízení nemovitosti sledovat způsob jejího využití, a pokud se změní, je nutné posoudit, zda nový způsob využití plátci rovněž zakládá nárok na odpočet, případně v jaké výši. Pokud plátce začne nemovitost pronajímat osvobozeně, je na konci roku povinen vrátit 1/10 uplatněného nároku na odpočet. Tato povinnost úpravy původně uplatněného nároku na odpočet na konci roku přetrvává do konce 10leté lhůty.
  1. Pokud pronajímatel nemovitosti uskutečňoval zdanitelné plnění a od 1. 1. 2021 začal uskutečňovat plnění osvobozené bez nároku na odpočet, je nutné vypočítat nový koeficient dle § 76 zákona o DPH a krátit odpočet daně z přijatých vstupů, které plátce využívá jak pro uskutečňování zdanitelných plnění, tak pro uskutečňování osvobozených plnění (např. režie). Pouze v případě, že výsledný koeficient bude 95 % a více, plátce nic krátit nemusí.

Dotkly se změny i Vás? Doporučujeme jim věnovat náležitou pozornost, příp. vyhledat odborníka a dostatečně se informovat.

Zdroj: https://www.bdo.cz/ , https://www.dauc.cz/

Zpět na Financování