Logo Lipno infokanál

Vláda schválila záměr zákona o vyvlastnění, zrychlí se tím příprava staveb?

Vláda schválila záměr zákona o vyvlastnění, zrychlí se tím příprava staveb?

29.8. 2021
Vláda schválila věcný záměr zákona o vyvlastnění zdroj: pixabay.com

Dne 19. července schválila vláda věcný záměr zákona o vyvlastnění, díky kterému chce Ministerstvo pro místní rozvoj zrychlit proces vyvlastňování při výstavbě infrastruktury.

Hlavním cílem zákona je zrychlení procesu vyvlastnění, a to zkrácením délky vyvlastňovacího řízení, snížením počtu a délky soudních řízení a urychlením zahajování staveb, které jsou na vyvlastňovacích procesech závislé.

Věcný záměr dále řeší změny a instituty, které upravuje občanský zákoník (např. právo stavby jakožto věcné právo), protože stávající zákon o vyvlastnění tuto úpravu občanského zákoníku ještě nezohlednil a také otázky střetu vyvlastňovacího a exekučního či insolvenčního řízení.

Vyvlastňovacím úřadem bude krajský stavební úřad. Odvolacím orgánem bude specializovaný a odvolací stavební úřad. Vlastní vyvlastňovací řízení bude probíhat obdobně, jen s některými odlišnostmi.

Oproti stávajícímu zákonu, který nemá stanovené lhůty, má věcný záměr zákona o vyvlastnění zajistit zkrácení délky vyvlastňovacího řízení na 90 dnů tím, že stanoví lhůty pro veškeré úkony vyvlastňovacího úřadu, i účastníků řízení. Jedná se o:

  • doložení znaleckého posudku vyvlastňovaným do 30 dnů od uvědomění o zahájení řízení
  • uvědomění o zahájení řízení nejméně 30 dnů přede dnem konání ústního jednání
  • stanovení 30 denní lhůty soudu pro projednání žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění

Věcný záměr také počítá s uplatněním koncentrační zásady v rámci řízení, kdy veškeré připomínky lze uplatnit nejpozději při ústním jednání (zmeškání lhůt nelze prominout) a souběhem vyvlastňovacího a případných dalších jiných vedených řízení (exekučního, insolvenčního, veřejných dražeb…). Řízení by běžela souběžně, to urychlí výsledný proces majetkoprávních příprav staveb.

Návrh věcného záměru prošel standardním legislativním procesem. V rámci meziresortního připomínkového řízení byly vypořádány veškeré došlé připomínky. Návrh věcného záměru byl proto předložen vládě bez rozporu. Nyní zahájíme práce na paragrafovém znění návrhu nového zákona o vyvlastnění.

Hospodářská komora však upozornila, že připravovaný návrh zákona efektivní proces vyvlastnění nepřinese. „Materiál považujeme za promarněnou šanci, a pokud nebudou nástroje opravdového urychlení celého procesu vyvlastnění do nového zákona zapracovány, pak dost možná také za promarněné státní prostředky na zpracování tohoto věcného záměru. V některých kapitolách ani není zřejmé, k jakému řešení vyvlastnění se předkladatel přiklání, a tedy jakým směrem se bude ubírat při tvorbě paragrafového znění zákona. Nechává si tak až příliš otevřené dveře,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj