Logo Lipno infokanál

Správnou volbou dodavatele energií ušetříte ročně až několik tisíc korun

Správnou volbou dodavatele energií ušetříte ročně až několik tisíc korun

20.8. 2020
Energie zdroj:

Cena energií je skoro stejně proměnlivá jako májové počasí. Někteří dodavatelé často své zákazníky matou a střídavě cenu energií zvyšují i snižují. Někteří se dokonce drží jen zvyšování cen bez jakékoliv informovanosti směrem ke klientovi, ten je pak překvapený výší částky na složence. Proto zde máme Energetický zákon č. 458/2000 Sb., § 11a odst. 5, který chrání zákazníka před těmito praktikami dodavatelů energie a zní takto:

(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Zůstávat u dodavatele, který má každý rok ceny vyšší je z dlouhodobého hlediska neekonomické. Avšak výběr toho správného dodavatele energií, který by splňoval naše očekávání také není snadný. V České Republice je v současné době velké množství dodavatelů elektřiny, kteří se liší především cenou. Vybírat můžeme z velkých společností, ale bát bychom se neměli ani těch menších, které si většinou zakládají na individuálním přístupu. Cena však není jediný parametr, na který bychom se měli zaměřit. Důležitý je i kvalitní a bezplatný zákaznický servis nebo transparentnost smluv. Také dobrá pověst společnosti je jedním z těch faktorů, podle kterých bychom se o novém dodavateli měli rozhodovat. Na změnu dodavatele si vždy ponechte dostatek času na sbírání informací. Pokud totiž budete dostatečně informováni, změny dodavatele se nemusíte bát. Správný výběr dodavatele energií vám může ušetřit ročně i několik tisíc korun, a to už se vyplatí!

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!