Logo Lipno infokanál

Prohlídky nemovitostí jsou možné i v aktuální covidové situaci...

Prohlídky nemovitostí jsou možné i v aktuální covidové situaci…

5.4. 2021

Z usnesení vlády č. 216 a 217 ze dne 26. února 2021 a dalších souvisejících opatření omezujících pohyb a kontakty osob, účinných převážně od 1. 3. 2021 již není vyjmuta provozovna realitního zprostředkování. Není tedy možno realizovat osobní setkání s klientem v provozovně. Avšak náběry a prohlídky nemovitostí jsou stále možné za určitých podmínek. Podmínky si přečtěte níže.

K návštěvě (prohlídce) zprostředkovatele předmětné nemovitosti (nábor nemovitosti)

Nebude možné v rámci jednání s klientem navštívit jeho domácnost, ale je pravděpodobně možné za dodržení podmínky, kdy nebudou přítomni další členové domácnosti, provést návštěvu předmětné nemovitosti, tedy předmětu obchodního zprostředkování, a u ní pak případně zajistit filmovou nebo fotografickou dokumentaci za přítomnosti jediné osoby zastupující majitele.

Režim organizování prohlídek nemovitostí pro zájemce

Prohlídka pravděpodobně možná je, neboť se jedná o předvedení nabízené nemovitosti, nejde o návštěvu domácnosti ani provozovny.

Je nutno však upřednostnit on-line prohlídky, fyzické prohlídky pak musí být velmi omezené a doporučujeme je omezit pouze na prokazatelně vážné zájemce. V rámci prohlídky nelze provádět žádné další marketingové či PR akce (občerstvení, selfie fotografování atd.), a doporučujeme je realizovat pokud možno bez přítomnosti majitele, jeho přítomnost lze tolerovat pouze na výslovnou žádost z důvodů například kontroly přístupu k cenným věcem. Absolutně je nutno vyloučit další členy domácnosti. Za zájemce může být přítomna jedna osoba, maximálně pár. Pokud má zájemce svého vlastního realitního poradce (svého zprostředkovatele) a doloží to smlouvou, může být přítomen i ten.

Prohlídka by měla probíhat za použití ochranných prostředků dýchacích cest vyššího řádu. Po odchodu jedné návštěvy by měla následovat jednoduchá desinfekce části, kde dochází k dotyku, zejména však ale intenzivní větrání (okny i dveřmi současně) alespoň 20 minut, případně zapnutí ozonizátoru či podobného zařízení na dobu uvedenou v provozním manuálu dle objemu místností. Použití ozonizátoru zejména u menších prostor, např. garsonek, doporučujeme, lze tím zkrátit časy na větrání, případně nahradit větrání v prostorech, kde to nelze plně technicky uskutečnit.

Poté může být uskutečněna v téže nemovitosti další prohlídka.

Více informací naleznete zde

Zdroj: www.mmr.cz

Zpět na Aktuality