Logo Lipno infokanál

Prodej či pronájem nemovitosti, je možné použít smlouvy z internetu?

Prodej či pronájem nemovitosti, je možné použít smlouvy z internetu?

5.8. 2021
Nájemní a kupní smlouvy... zdroj: pixabay.com

Na internetu najdete v dnešní době téměř vše. Vypracované kupní a nájemní smlouvy nevyjímaje. Ale jsou tyto „internetové“ smlouvy opravdu vhodné k použití v praxi? Odborníci se shodují, že ačkoliv se to kupními i nájemními smlouvami na internetu jen hemží, používat by se neměly. Při stahování takové smlouvy si jen málokdo všimne poznámek, které upozorňují na to, že jde o vzorový dokument neobsahující všechny náležitosti ke konkrétnímu realitnímu obchodu. Pověřenou osobou dobře sepsaná smlouva vám totiž může v budoucnu ušetřit mnoho problémů.

KUPNÍ SMLOUVA K NEMOVITOSTI

Až na výjimky většina z nás prodává nebo kupuje nemovitost jednou za život a jde o několikamilionové částky, proto kupní smlouvu na nemovitost nikdy neuzavírejte bez právní pomoci.

Vypracování smluvní dokumentace k prodeji nemovitosti může být pro neznalé velmi složitým procesem, kde však není prostor na chyby. „Internetové“ kupní smlouvy v tomto případě nebývají pro danou situaci dostatečné. Odborníkem vypracovaná kupní smlouva by měla řešit i takové skutečnosti, zda není prodávaná nemovitost zastavena, nevážou se na ní žádné právní vady, také kdo má na nemovitost zapsán trvalý pobyt či zda kupující od prodávajícího nepřebírá dluhy spojené s nemovitostí. Odborník také zajistí přílohu, která bude obsahovat popis stavu nemovitosti a případných zjevných vad, o kterých byl kupující informován. Prodávající je tak chráněn v případě, že se kupující zpětně rozhodne požadovat na tyto vady slevu. Příloha by také měla definovat způsob a datum předání nemovitosti, čímž se zamezí zbytečným rozepřím.

NÁJEMNÍ SMLOUVA K NEMOVITOSTI

Pronajímáte jeden či více bytů? Vzorové nájemní smlouvy, které najdete na internetu se můžou zdát skvělou a levnou volbou, ale také se vám nemusí vyplatit a ve výsledku vás to bude stát víc, než co byste dali za odborníkem kvalitně sepsanou nájemní smlouvu.

Mnoho internetových stránek nabízí neaktuální dokumenty, které odkazují již na neplatné normy a v případě špatně uzavřené nájemní smlouvy a způsobení škody, za to provozovatelé těchto webových stránek nenesou žádnou odpovědnost. Tyto smlouvy pak nahrávají neposlušným nájemníkům.

Také nezahrne-li pronajímatel do smlouvy potřebné přílohy, které u vzorových smluv chybějí, problém může být světě. Často se stává, že pronajímatel zapomene do smlouvy přidat předávací protokol s popisem stavu jednotky a soupisem vybavení. Pronajímatel pak bude těžko dokazovat, že nájemník rozbil či odnesl vybavení, které patří jemu.

V případě, že dojde k soudnímu sporu, může pronajímatel soud prohrát právě kvůli neplatným ustanovením ve smlouvě nebo chybějícím přílohám.

Chcete prodat či pronajmout nemovitost bez zbytečných rizik? Zainvestujte a obraťte se se smlouvami na kvalifikovaného odborníka se specializací na realitní obor nebo rovnou na realitní kancelář, která tyto odborníky má. Do budoucnu vám to může ušetřit mnoho starostí.