Logo Lipno infokanál

Prodej či pronájem nemovitosti, je možné použít smlouvy z internetu?

Prodej či pronájem nemovitosti, je možné použít smlouvy z internetu?

5.8. 2021
Nájemní a kupní smlouvy... zdroj: pixabay.com

Na internetu najdete v dnešní době téměř vše. Vypracované kupní a nájemní smlouvy nevyjímaje. Ale jsou tyto „internetové“ smlouvy opravdu vhodné k použití v praxi? Odborníci se shodují, že ačkoliv se to kupními i nájemními smlouvami na internetu jen hemží, používat by se neměly. Při stahování takové smlouvy si jen málokdo všimne poznámek, které upozorňují na to, že jde o vzorový dokument neobsahující všechny náležitosti ke konkrétnímu realitnímu obchodu. Pověřenou osobou dobře sepsaná smlouva vám totiž může v budoucnu ušetřit mnoho problémů.

KUPNÍ SMLOUVA K NEMOVITOSTI

Až na výjimky většina z nás prodává nebo kupuje nemovitost jednou za život a jde o několikamilionové částky, proto kupní smlouvu na nemovitost nikdy neuzavírejte bez právní pomoci.

Vypracování smluvní dokumentace k prodeji nemovitosti může být pro neznalé velmi složitým procesem, kde však není prostor na chyby. „Internetové“ kupní smlouvy v tomto případě nebývají pro danou situaci dostatečné. Odborníkem vypracovaná kupní smlouva by měla řešit i takové skutečnosti, zda není prodávaná nemovitost zastavena, nevážou se na ní žádné právní vady, také kdo má na nemovitost zapsán trvalý pobyt či zda kupující od prodávajícího nepřebírá dluhy spojené s nemovitostí. Odborník také zajistí přílohu, která bude obsahovat popis stavu nemovitosti a případných zjevných vad, o kterých byl kupující informován. Prodávající je tak chráněn v případě, že se kupující zpětně rozhodne požadovat na tyto vady slevu. Příloha by také měla definovat způsob a datum předání nemovitosti, čímž se zamezí zbytečným rozepřím.

NÁJEMNÍ SMLOUVA K NEMOVITOSTI

Pronajímáte jeden či více bytů? Vzorové nájemní smlouvy, které najdete na internetu se můžou zdát skvělou a levnou volbou, ale také se vám nemusí vyplatit a ve výsledku vás to bude stát víc, než co byste dali za odborníkem kvalitně sepsanou nájemní smlouvu.

Mnoho internetových stránek nabízí neaktuální dokumenty, které odkazují již na neplatné normy a v případě špatně uzavřené nájemní smlouvy a způsobení škody, za to provozovatelé těchto webových stránek nenesou žádnou odpovědnost. Tyto smlouvy pak nahrávají neposlušným nájemníkům.

Také nezahrne-li pronajímatel do smlouvy potřebné přílohy, které u vzorových smluv chybějí, problém může být světě. Často se stává, že pronajímatel zapomene do smlouvy přidat předávací protokol s popisem stavu jednotky a soupisem vybavení. Pronajímatel pak bude těžko dokazovat, že nájemník rozbil či odnesl vybavení, které patří jemu.

V případě, že dojde k soudnímu sporu, může pronajímatel soud prohrát právě kvůli neplatným ustanovením ve smlouvě nebo chybějícím přílohám.

Chcete prodat či pronajmout nemovitost bez zbytečných rizik? Zainvestujte a obraťte se se smlouvami na kvalifikovaného odborníka se specializací na realitní obor nebo rovnou na realitní kancelář, která tyto odborníky má. Do budoucnu vám to může ušetřit mnoho starostí.

Zpět na Reality