Logo Lipno infokanál

Prodáváte nemovitost? A víte, jak je to s daněmi? Dá se jim vyhnout...

Prodáváte nemovitost? A víte, jak je to s daněmi? Dá se jim vyhnout…

30.9. 2021
Prodej rodinného domu... zdroj: BYDLENÍČKO

Chystáte se prodávat byt či dům? Nezapomeňte na daň vzniklou při prodeji nemovitosti, které se však dá v některých případech vyhnout.

Při prodeji domu či bytu podléhají peníze z prodeje dani z příjmu. Sazba daně z příjmu je 15%. Daň se nevypočítává z prodejní ceny, ale ze zisku. Tzn., že 15 % zdaníte rozdíl, který vznikne mezi cenou, za kterou jste nemovitost původně koupili a cenou, za kterou jste ji prodali.

Příklad: Rodina koupila před třemi lety dům za 4 miliony korun a při dnešních cenách se jeho hodnota vyšplhala na 6 milionů korun, zdanitelný rozdíl je tedy 2 miliony korun.

Pokud však nemovitost prodáte za nižší hodnotu, než za kolik jste ji koupili, žádná daň se neplatí. A existují i další výjimky.

- Vlastnictví nemovitosti 5 nebo 10 let

V případě, že splníte ČASOVÝ TEST, který se počítá od doby, kdy jste se stali oficiálním majitelem nemovitosti, do doby, kdy se stane oficiálním majitelem nemovitosti někdo jiný, daň platit také nemusíte.

Pokud jste nemovitost zdědili, započítává se do časového testu také doba, po kterou ji vlastnil příbuzný.

Tyto podmínky platí i v případě, že prodáváte podíl v družstevním bytě.

- Bydliště dva roky

Pokud nesplňujete časový test, je tu další možnost, jak se dani vyhnout. Daň totiž nemusíte odvádět, pokud jste v prodávaném bytě/domě minimálně dva roky před prodejem bydleli. V nemovitosti nemusíte mít trvalé bydliště, ale je důležité doložit, že jste v místě opravdu bydleli (třeba placením energií). Jestliže máte nemovitost ve společném manželském vlastnictví, může podmínku splňovat jen jeden z manželů.

Při prodeji družstevního bytu tato výjimka ale neplatí.

POZOR! Pro splnění podmínky časového testu nebo dvouletého bydliště, nesmí být nemovitost zapsána v obchodním majetku.

- Uspokojení bytové potřeby

Poslední výjimkou je USPOKOJENÍ BYTOVÉ POTŘEBY. Pokud nesplňujete ani jednu z předchozích výjimek, a i přesto byste se dani z příjmu rádi vyhnuli, neklesejte na mysli, ještě můžete využít tuto možnost.

Pokud jste koupili nemovitost a bydlíte v ní méně než dva roky, prodáte ji a do roka peníze použijete na uspokojení vlastní bytové potřeby, daň odvádět opět nemusíte. U této výjimky je však důležité, oznámit přijetí peněz z prodeje finančnímu úřadu, abyste následně nečelili problémům. Přijaté peníze pak můžete využít na nákup jiného bytu, domu, pozemku pro budoucí dům nebo výstavbu či rekonstrukci budoucího bydlení, a to i u družstevního bydlení.

Pokud nesplňujete ani jednu z výjimek, jak daň uhradit?

V daňovém přiznání za uplynulý rok, v Příloze 2 uveďte prodejní cenu jako příjem z prodeje a kupní cenu, za kterou jste nemovitost kupovali vy, jako výdaj. Nezapomeňte odečíst částku spojenou s výdaji při prodeji nemovitosti a z výsledné částky je pak nutné daň odvést.

Cena podle znaleckého posudku se uvádí v případě, že jste nemovitost zdědili či nabyli prostřednictvím da­ru.