Logo Lipno infokanál

Přepis nemovitosti na katastru...Jak na to?

Přepis nemovitosti na katastru…Jak na to?

3.1. 2021

Po měsících hledání jste si vybrali váš vysněný dům či byt, ale prodávající nespolupracuje s žádnou realitní kanceláří, která obvykle vyřeší všechny byrokratické věci okolo prodeje za vás. A tak přijde minimálně několikatýdenní maraton telefonování a zařizování, až nakonec zbyde jedna poslední věc – přepis nemovitosti na katastru. A s čím vším u přepisu nemovitosti počítat, aby byl průběh co nejhladší? To se dozvíte o pár řádků níže.

Kdo může přepis nemovitosti řešit?

Jediná osoba, která může provést přepis nemovitosti na katastru je oficiální (stávající/budoucí) vlastník nemovitosti (konkrétní prodejce/kupující domu, rodič, který převádí část domu na své dítě nebo dědic, který chce dokončit dědické řízení). Vlastník také může pověřit osobu, která přepis nemovitosti na katastru provede, pověření musí být podloženo úředně ověřenou plnou mocí.

Jaké jsou druhy přepisu nemovitosti?

Nejčastějším důvodem přepisu je prodej nebo koupě nemovitosti (byt, dům, pozemek…) Důležitým faktorem v tomto případě je řádná kupní smlouva, na základě které můžete podat žádost o vklad nemovitosti na katastru (smlouvu je nutno doložit k žádosti). Všechny podpisy (prodávající/ku­pující) na kupní smlouvě musí být úředně ověřeny.

Jedná-li se o dědictví, žádost o přepis vyřizuje notář.

Pokud je přepis nemovitosti podmíněn darovací smlouvou, je tato smlouva zásadním dokumentem. Podat žádost o přepis může tedy darující/obda­rovaný, případně zmocněná osoba. I zde platí, úředně ověřená plná moc.

Jak na přepis nemovitosti?

Přepis nemovitosti na katastru... zdroj:

V případě dědictví vše vyřídí notář. V ostatních případech můžete začít s přepisem v okamžiku, kdy máte k dispozici řádnou kupní nebo darovací smlouvu. Nejprve je třeba si zjistit, pod správu jakého katastrálního úřadu daná nemovitost spadá. Tam totiž budete žádost podávat. Žádost o přepis nemovitosti můžete podat osobně, elektronicky či poštou.

V každém případě budete muset bezchybně vyplnit formulář (žádost), doložit všechny originální nebo úředně ověřené listiny, na základě kterých k úpravě dochází (kupní/darovací smlouvy). Katastr také požaduje ověřený podpis všech zúčastněných osob na listinách. Na samotném návrhu na vklad do katastru nemovitostí již ověřené podpisy být nemusí.

Snažte se o maximální důslednost a přesnost informací, protože jakákoliv odchylka či neúplnost vede k zamítnutí žádosti ze strany katastru nemovitostí. Malá chyba vás může stát dost času i peněz.

Pokud se na přepis necítíte a zastoupí vás zmocněná osoba, úředně ověřená plná moc bude též součástí žádosti. Dalšími přílohami můžou být dokumenty, které úzce souvisí s přepisem nemovitosti (rozhodnutí stavebního úřadu atd…).

Jaká je cena přepisu nemovitosti?

Správní poplatek na katastrálním úřadě činí od 1. ledna 2020 – 2000 Kč. Notářem úředně ověřený jeden podpis vás vyjde na 30 Kč, výsledná částka záleží tedy na tom, kolik podpisů necháte ověřit. Pokud využíváte služeb advokáta nebo notáře, připočtěte si k nákladům jejich finanční odměnu.

Jak dlouho musím čekat?

Pokud jste vše správně vyplnili, odevzdali a zaplatili správní poplatek, zákon stanovuje, že na přepis nemovitosti má katastrální úřad rovných 30 dní. Od podání návrhu na vklad nemovitosti však začíná 20denní lhůta, kdy je nemovitost tzv. ,,zaplombována,, a úřad rozesílá všem zúčastněným osobám doporučený dopis o plánované změně, proti kterému je možné se v této ochranné lhůtě odvolat. Neučiní-li tak nikdo ze zúčastněných, vlastníkem nemovitosti se tak můžete stát již 21. den od podání návrhu (záleží na rychlosti daného katastrálního úřadu). Maximální délka řízení správně vyplněné žádosti je však zmiňovaných 30 dní.

Je třeba zdůraznit, že podpisem kupní/darovací smlouvy automaticky nedochází k převodu vlastnického práva. To nabývá nový vlastník až zápisem do katastru nemovitostí.

Zpět na Financování