Logo Lipno infokanál

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Jihočeská univerzita

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Jihočeská univerzita

6.11. 2020

Pozemkové úpravy a převody nemovitostí (PÚPN) je zřízen Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem studijního oboru je vybavit absolventy zejména znalostmi a dovednostmi pro jejich uplatnění ve sféře pozemkových úprav, projektování krajiny a vypořádání majetkových vztahů. Dále pak se zaměřuje na oceňování nemovitostí, správu majetku nebo i realitní či developerské činnosti.

www.zf.jcu.cz