Logo Lipno infokanál

Povinné kontroly a revize komínů se vyplatí dodržovat

Povinné kontroly a revize komínů se vyplatí dodržovat

29.11. 2020

Topná sezóna je v plném proudu, a proto je dobré si připomenout, že před začátkem každé topné sezóny by se měla provést údržba každého komínu v domě. Údržba komínů je také upravena v legislativě, proto je třeba dodržovat stanovené intervaly jednotlivých úkonů, které sníží riziko nehody. Pokud jste ji letos už nestihli, příští rok neváhejte. Následky špatně pracujícího komínu mohou být fatální. Níže najdete přehled, jak často komín čistit a kontrolovat spalinové cesty. Také v jakých konkrétních situacích volit revizi a kdy postačí kontrola.

Kdy tedy budu potřebovat revizi komína, a kdy postačí jen kontrola?

Revizi komína budete potřebovat při uvedení nové spalinové cesty do provozu nebo po stavební úpravě komínu. Také před výměnou spotřebiče paliv nebo při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv. Revize je potřeba i při připojení spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty nebo po komínovém požáru a vzniku trhlin. Také při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

V ostatních situacích, které nejsou uvedeny výše, si vystačíte s kontrolou. U kontroly se sleduje, zda jsou spaliny řádně odváděny z komína, a zda technický stav spalinové cesty odpovídá bezpečnostním požadavkům. Kontroluje se i fakt, zda se v těsné blízkosti spalinových cest nenachází hořlavé materiály.

Jak často čistit a kontrolovat komín?

Lhůty čištění a kontrol komínů závisí na používaném palivu, výkonu připojeného spotřebiče paliv a na tom, zde je topeno pouze přes sezónu nebo celoročně. Minimálně je nutné provádět kontrolu a čištění jednou za rok. Více najdete v tabulce pod odstavcem.

Přehledná tabulka kontrol a revize komínů zdroj: www.skcr.cz

Pamatujte, že revizi komínů provádí vždy specialista, většinou jde o kominíka. Cena se pohybuje v rozmezí od 1000 do 2500 Kč. Kontroly komínů, které vždy provádí kominík, jsou o něco levnější. V závislosti na lokalitě se pohybují od 500 do 1000 Kč. Komín je také potřeba pravidelně čistit. Čištění vám za pár stovek také zajistí kominík nebo se do něj můžete pustit sami.

Revize a kontroly komínů zdroj:

Dodržovat čištění, kontroly a revize komínů je opravdu důležité. Zanedbání vás může stát při nejmenším pár stovek (pokud se zjistí, že komín není kontrolovaný či bez revize, hrozí pokuta). Také pojišťovny vám v případě neplatné revize či kontroly neuhradí škodu spojenou s komínem. Zanedbání vás však může stát také zdraví. Špatně průchozí spalinové cesty mohou vést k otravě oxidem uhelnatým. Ta může být i smrtelná.

!!DŮLEŽITÉ!!

Kontrolu vždy provádějte před topnou sezónou.