Logo Lipno infokanál

Musím podat daňové přiznání a uhradit 4% daň z nabytí nemovitosti?

Musím podat daňové přiznání a uhradit 4% daň z nabytí nemovitosti?

13.7. 2020
Musím podat daňové přiznání a platit daň z nabytí nemovitosti? zdroj:

V současné době je 4% DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ velké téma. V souvislosti s nemocí COVID-19 vláda předložila návrh na zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí, který byl dne 30. 4. 2020 v upraveném znění schválen. Návrh prošel také ve druhém čtení, které se konalo dne 17. 6. 2020 a dne 8. 7. 2020 proběhlo třetí čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Další projednávání bude probíhat v řádném legislativním procesu, kdy návrh zákona bude postoupen k projednání do Senátu a poté bude čekat na podpis prezidenta České Republiky. Není tedy zatím platný.

Z návrhu zákona vyplývá, že všichni, jejichž daň byla splatná od 31. března 2020, nebudou mít povinnost daň z nabytí nemovitých věcí platit. To se bude týkat i všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

V současné době vyvstává otázka, zda daň z nabytí nemovitých věcí platit, či neplatit a mezi lidmi i ze stran daňových odborníků jsou v tomto velké dohady. Jak to tedy s daní je, si ukážeme na příkladu:

Dne 9. 4. 2020 byl na katastru nemovitostí proveden návrh na vklad nemovitosti (konkrétně bytu) panu J. Novákovi. Tímto dnem se tedy pan Novák stává vlastníkem bytu. Za stávajícího zákona by měl pan Novák povinnost podat daňové přiznání a uhradit daňovou povinnost na dani z nabytí nemovitých věcí do 31. 7. 2020. Jak je to s příchodem nového zákona?

Vláda sice schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, ale zákon ještě není aktuálně platný (legislativně ukončen). Jak tedy postupovat, tzn. podat daňové přiznání? Musí p. Novák 4% daň z nabytí nemovitosti uhradit?

Na tuto otázku nám odpověděla Ing. Miroslava Šetková z Finančního úřad pro Jihočeský kraj: „Na základě Liberačního balíčku III – Finančního zpravodaje MF částka 9/2020 ze dne 10.6.2020 mohou daňové subjekty v těchto případech, kdy nastane splatnost daně z nabytí nemovitých věcí v období od 31. 3. 2020 do 30. 11. 2020 podat toto daňové přiznání a uhradit daňovou povinnost ve lhůtě do 31.12.2020 bez jakékoliv sankce, tj. bez vyměření úroku z prodlení nebo pokuty za pozdní podání daňového přiznání. Tímto nemusíte nyní podávat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ani platit daň, ale tato povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daňovou povinnost je posunuta na základě výše uvedeného Finančního zpravodaje do 31.12.2020.

Následně však dodává, že: „Zákonné opatření Senátu je stále platné a účinné, a to do doby jeho případného zrušení na základě návrhu zákona, který musí projít standardním legislativním procesem a tím mají daňové subjekty stále povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradit daň, tj. jejich povinnosti nezanikají.“

Pan Novák tedy může být v klidu a s podáním daňového přiznání i placením daně prozatím vyčkat.

Řešíte podobný problém jako pan Novák? V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu vždy pro vás!

Zpět na Financování