Logo Lipno infokanál

Kalendář daní pro nemovitosti v roce 2020

Kalendář daní pro nemovitosti v roce 2020

14.1. 2020

Začátek roku 2020 s sebou nese i pár povinností ohledně zdanění nemovitostí. Není však daň jako daň, musíme rozlišovat mezi několika druhy daní. Jste-li majitelem nemovitosti, každoročně se na Vás vztahuje daň z nemovitosti, kterou je nutné zaplatit. Uvažujete o koupi či prodeji nemovitosti? I pro Vás je připravený daňový poplatek. Kupující musí zaplatit daň z nabytí nemovitosti, prodávající zase daň z příjmu. Přičemž nesmíme opomenout daňové přiznání, které je ke každé z těchto daní nutno podat.

Termíny pro podání daňového přiznání a do kdy je třeba zaplatit daň:

DAŇ Z NEMOVITOSTI (výše sazby dle typu nemovitosti)

Daňové přiznání: musíte podat vždy do 31. ledna následujícího roku po koupi nemovitosti, daňové přiznání pro daň z nemovitosti se podává pouze jednou během vlastnictví nemovitosti

příklad: Koupím nemovitost v dubnu 2019, daňové přiznání musím podat do 31. ledna 2020. Jsem-li vlastníkem nemovitosti více let, další roky už daňové přiznání nepodávám, jen platím daň.

Do kdy zaplatit daň: do 31. května 2020, druhou splátku do 30. listopadu 2020 (možnost zaplacení celé daně v první splátce)

Daň platíte na rok dopředu poprvé v roce, kdy jste podali daňové přiznání, a v každém dalším následujícím roce, kdy nemovitost vlastníte k 1. lednu.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI (sazba 4% z kupní ceny nemovitosti)

Daňové přiznání: podat do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, kdy došlo k uvedení vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí

Do kdy zaplatit daň: stejné s termínem podání daňového přiznání

příklad: V katastru nemovitostí jsem jako nový majitel nemovitosti uveden od května 2019, mou povinností je tedy podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitosti do srpna 2019.

Daň z nabytí nemovitosti činí 4% kupní ceny nemovitosti. Cena nemovitosti bývá stanovena na základě kupní smlouvy, nebo na základě znaleckého odhadu.

Zákon říká, že daň nemusíme platit:

  • při prvním úplatném nabytí nemovitosti
  • při darování nebo dědictví
  • při převodu z družstevního vlastnictví

DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI (sazba 15% u fyzických a 19% u právnických osob, a to z rozdílu ceny mezi příjmem a prokazatelnými výdaji vynaloženými na jeho dosažení)

Daňové přiznání: podat do 31. března 2020

Do kdy zaplatit daň: do 31. března 2020

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí prodávající. A tato daň se přiznává v rámci běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Pokud jste zaměstnaný, prodal jste nemovitost a nevztahuje se na Vás výjimka, kdy nemusíte daň platit, musíte podat daňové přiznání.

Zákon říká, že daň nemusíte platit:

  • pokud nemovitost vlastníte déle než 5 let
  • pokud jste v prodávané nemovitosti déle než 2 roky bydleli
  • pokud jste příjem z prodeje využili pro zajištění vlastní daňové potřeby
  • pokud jste v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijete k řešení vlastní bytové situace (zisk z prodeje nemovitosti musíte do nového bydlení investovat do 1 roku od prodeje)

DAŇ Z PRONÁJMU NEMOVITOSTI (sazba 15% u fyzických osob)

Daňové přiznání: podat do 31. března 2020

Do kdy zaplatit daň: do 31. března 2020

Pokud vlastníte nemovitosti a pronajímáte je, musíte příjmy z nich danit. Jako u daně z příjmu při prodeji nemovitosti je termínem pro zdanění pronájmu 31. březen. Tento příjem se započítává do běžného daňového přiznání k dani z příjmu. Jste-li zaměstnanec a vlastníte nemovitosti, které pronajímáte, musíte podat daňové přiznání.

ZDROJE: www.financnisprava.cz, www.finance.cz, www.hypoindex.cz