Logo Lipno infokanál

Ideální polovina versus podílové spoluvlastnictví, je mezi nimi rozdíl?

Ideální polovina versus podílové spoluvlastnictví, je mezi nimi rozdíl?

25.4. 2023
Ideální polovina versus podílové spoluvlastnictví, je mezi nimi rozdíl? zdroj: www.pixabay.com

Ideální polovina je jednou z variant podílového spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví počítá s větším množstvím vlastníků, zatímco ideální polovina má vždy pouze dva vlastníky, kteří mají stejná práva a povinnosti. Zajímavé je, že není přesně definováno, která ze dvou zcela identických částí fyzicky náleží kterému z obou vlastníků, to si musí vlastnící vykomunikovat sami. S ideální polovinou se většinou setkáme v případě vlastnictví nemovitostí a pozemků a obvykle vzniká v důsledku dědického řízení nebo dělením majetku po rozvodu.

Nevýhodou vlastnictví ideální poloviny je, že není možné převést či darovat svoji ideální polovinu bez souhlasu majitele druhé poloviny, který má navíc předkupní právo (od 1. 7. 2020 je však tato povinnost omezena pouze na 6 měsíců od nabytí ideální poloviny a vztahuje se pouze na situace, kdy jste nemovitost zdědili či ji nezáměrně nabyli).

Nevýhodou spoluvlastnického podílu navíc je, že nelze zaručit hypotéku. A v případě exekuce se její uvalení vztahuje na celou nemovitost i movité věci uložené v ní, dotýká se tedy všech vlastníků.

Zpět na Reality