Logo Lipno infokanál

Do konce května je nutné zaplatit daň z nemovitosti. Týká se to i Vás?

Do konce května je nutné zaplatit daň z nemovitosti. Týká se to i Vás?

22.3. 2023

Vše o dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí zdroj:

Daň z nemovitých věcí je často diskutované téma mezi těmi, kteří nedávno nabyli novou nemovitost. Pokud jste tedy novým vlastníkem domu, pozemku, bytu v osobním vlastnictví nebo jiné nemovitosti, musíte počítat s tím, že se dani z nemovitosti nejspíš nevyhnete. Ale jsou tu i výjimky.

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na rok dopředu. Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí byl do konce ledna, a jestli jste to zatím z jakéhokoliv důvodu neudělali, rychle to napravte, ať stihnete zaplatit daň v termínu. V opačném případě Vám může finanční úřad udělit nepříjemnou sankci.

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května daného roku. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu daného roku.

Daň z nemovitosti nemusíte platit v případě, činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč. Poplatník je i tak povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Přiznání vždy podáváte k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Formulář daňového přiznání si můžete vyzvednout na finančním úřadě nebo stáhnout ze stránek Finanční správy ČR. Vyplněný ho můžete odeslat poštou na příslušný úřad nebo donést osobně. Přiznání k dani z nemovitosti lze vyplnit elektronicky přes aplikaci na portálu MOJE daně.

Daň lze zaplatit hotově, převodem na účet nebo složenkou. Lze si také nastavit platbu SIPO. K platbě SIPO se musíte vždy přihlásit do 31. ledna, tento rok tedy již platbu SIPEM nestihnete. Po zaplacení daně z nemovitosti není Finanční úřad povinen vydávat potvrzení o zaplacení daně z nemovitých věcí. Poplatník v případě úhrady daně převodem z účtu má potvrzenou úhradu daně v přehledu plateb u své banky, u úhrady složenkou má poplatník potvrzený útržek od České pošty a v případě platby v hotovosti, na pokladně pracoviště, obdrží poplatník doklad o zaplacené částce.

Jak vypočítat daň z nemovitých věcí

U pozemků o výši daně rozhoduje jeho velikost, kvalita půdy a sazba daně. Zemědělské pozemky, mezi něž patří orná půda, chmelnice, vinice i zahrady a ovocné sady, mají základ daně stanovený jako násobek skutečné výměry pozemků a průměrné ceny půdy. U lesů a rybníků si lze vybrat – bud je základem daně jejich odhadní cena, nebo se skutečná výměra pozemku vynásobí částkou 3,80 Kč. Sazba daně se řídí druhem pozemku. U zemědělské půdy, lesů a rybníků je stanovena procentně, u ostatních pozemků je dána jako cena za jeden metr čtvereční. Výsledná daň je násobkem základu daně a sazby daně a u stavebních pozemků se ještě upravuje koeficientem podle počtu obyvatel.

Základem daně ze staveb je zastavěná plocha nemovité věci a u jednotek to je upravená podlahová plocha. Sazba daně je pak stanovena podle účelu využití stavby (u rekreačních staveb je sazba vyšší než u domu pro trvalé bydlení, vyšší sazba je také i při využití stavby k podnikatelským účelům). Základní sazba daně ze staveb se také násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu.

Závěr

Závěrem bychom chtěli dodat, že pokud jste daňové přiznání správně vyplnili a podali již v předchozím zdaňovacím období a nedošlo k žádným změnám, které by vedly ke změně daně, můžete stejnou částku poslat i letos.

A aby vás v květnu nepřekvapila složenka ve schránce, obraťte se na finanční úřad také v případě, že jste v roce 2020 nemovitost prodali, či darovali.