Logo Lipno infokanál

Deset bodů, na které se zaměřit při koupi nemovitosti

Deset bodů, na které se zaměřit při koupi nemovitosti

4.12. 2019
Nemovitost, rodinný dům Nemovitost zdroj:

1. Lokalita – Vždy je dobré si před koupí nemovitosti udělat několik prohlídek jejího okolí, a to nejlépe v různou denní a noční dobu. Také je dobré optat se potenciálních sousedů na občanskou vybavenost a kvalitu života v dané lokalitě.

2. Technický stav – Našli jste inzerát s nemovitostí, která se Vám líbí a máte absolvovat první prohlídku? Vždy si na první prohlídce ověřte, zda všechny inzerované údaje odpovídají skutečnosti. Nezůstávejte jen u vyptávání, ale klidně přejděte k akci a vyzkoušejte funkčnost elektřiny, plynu, vody, topení atd… Není od věci vzít si sebou na prohlídku nemovitosti doprovod, který má s koupí větší zkušenosti a ví, na co se z hlediska technického stavu změřit.

3. Omezený územní plán – Platí hlavně při koupi pozemků. Určuje případné omezení další výstavby na kupovaných pozemcích. Jedná se především o ochranná pásma, která mohou ovlivňovat výstavbu na pozemku, biokoridory nebo hranice záplavového území.

4. Provozní náklady – Při koupit domu nebo bytu je důležité si předem zjistit, jaké budou jeho provozní náklady.

5. Průzkum trhu – Udělat si průzkum realitního trhu není vůbec od věci. Budete mít představu o cenách v různých lokalitách a pomůže Vám to se lépe orientovat na realitním trhu.

6. Právní nezávadnost – Vždy si ověřte, zda na nemovitosti nevázne žádné zástavní právo (např. hypotéka či jiná půjčka), předkupní právo, věcné břemeno či zda není veden výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem dané nemovitosti apod. K tomu Vám poslouží aktuální list vlastnictví, který si můžete vyžádat z katastru. (poplatek 100 Kč) Základní informace o nemovitosti získáte zdarma na stránkách www.cuzk.cz .

7. Vybavení bytu – Zjistěte si, jaké vybavení bytu bude po jeho koupi ponecháno. Vyvarujete se momentu překvapení.

8. Dokumenty k nemovitosti – Pozorně čtěte všechny dokumenty spojené s koupí nemovitostí.

9. Památková zóna – Ověřte si, zda Vámi vybraná nemovitost neleží v památkové zóně nebo zda nejde o památkově chráněný objekt. Tyto skutečnosti by mohly mít velký vliv na případnou rekonstrukci nemovitosti.

10. Financování – Nemáte-li hotovost, zjistěte si aspoň orientační výši hypotéky/úvěru na který dosáhnete. Pomůže Vám to zúžit výběr.

Zdroj: www.penize.cz, www.novinky.cz

Zpět na Reality