Logo Lipno infokanál

Daň z nemovitosti 2024: Majitelé nemovitostí si připlatí.

Daň z nemovitosti 2024: Majitelé nemovitostí si připlatí.

12.1. 2024

Stát navýšil sazby, majitelé nemovitostí si tak letos za daň z nemovitosti připlatí téměř dvojnásobek.

Stali jste se v roce 2023 majiteli nemovitosti? Pokud ano, vznikla Vám za rok 2023 zákonná povinnost úhrady Daně z nemovitosti.
Daň z nemovitosti však spadá pod konsolidační balíček, který od ledna 2024 mění několik desítek zákonů. Pojďme se společně podívat na to, co všechno nová pravidla daně obnáší, do kdy podat daňové přiznání, a kdy daň zaplatit.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na rok dopředu. Lhůta podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je nejpozději do 31. ledna letošního roku, a to na příslušný Finanční úřad. A pozor, výši daně si musí každý poplatník vypočítat sám a musí rovněž uvést všechny předepsané údaje.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete jednoduše vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace EPO** nebo si vyzvednout formulář na příslušném Finančním úřadě či ho stáhnout z internetových stránek Finanční správy ČR.

Kdy zaplatit daň z nemovitosti

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května daného roku. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu daného roku.

Daň z nemovitosti nemusíte platit v případě, činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč. Poplatník je i tak povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Změny v dani z nemovitosti od ledna 2024

Ke změnám došlo v rámci takzvaného konsolidačního balíčku, který od ledna změnil několik desítek zákonů, a to včetně daně z nemovitosti.

  • Navýšení sazeb k dani z nemovitých věcí

Majitelé nemovitostí si od letošního ledna připlatí. Daň z nemovitosti se zvýší průměrně o osmdesát procent původního poplatku. Podle odhadů Ministerstva financí díky tomu města a obce získají zhruba 10 miliard korun navíc.

  • Inflační koeficient

Stát zavedl tzv. inflační koeficient, který bude daň z nemovitosti pravidelně upravovat o inflaci za předchozí období. Pro rok 2024 je koeficient nastaven na číslo 1. Jeho následné změny vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června kalendářního roku.

  • Zdanění podle zápisu v katastru

Změny se týkají zejména majitelů garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, nikoliv podle skutečného účelu používání.

  • Změny u tzv. zpevněné plochy

Zdanění zpevněné plochy bylo dosud navázáno pouze na pozemky typu ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Nyní však došlo ke zrušení této vazby na konkrétní typ pozemku. To znamená, že zpevněné plochy je nově třeba zdanit u každého pozemku. Pokud jste stali v roce 2023 majitelem pozemku se zpevněnou plochou jinou než dosud daněné ostatní plochy a zastavěné plochy a nádvoří, nezapomeňte do 31. 1. 2024 podat daňové přiznání.

Byla také upravena definice, kdy je zpevněnou plochou pozemek či jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, a jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Součástí je potom plocha bazénu, nádrže nebo vlečky, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou.

Kvůli změnám začala Finanční správa v rámci spolupráce se Svazem měst a obcí ČR nabízet nadstandardní služby při podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Od začátku roku se lidé mohou na specializovaných telefonních linkách poradit s odborníkem. Plánují se výjezdy do obcí a prodloužené úřední hodiny v posledních dvou lednových týdnech. Pokud si nevíte rady, nebojte se na příslušný úřad nebo obec obrátit.

Zpět na Vše