Logo Lipno infokanál

COVID informace: aktuální omezení pro provoz realitních kanceláří

COVID informace: aktuální omezení pro provoz realitních kanceláří

28.11. 2021

Informace MMR k usnesení vlády ze dne 18. listopadu 2021 č. 1028 o mimořádných opatřeních k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 ve vztahu k fungování maloobchodních provozoven. (Provozovnami v tomto smyslu jsou kanceláře realitních zprostředkovatelů, a to bez ohledu na to, zda mají oficiálně vyvěšené provozní hodiny, či slouží ke kontaktu s klienty jen na pozvání.)

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se (zkráceno, upraveno s přihlédnutím k provozu RK a vloženy komentáře pro provoz realitní kanceláře) dle bodu 1:

I.

  • a) v provozovně (tj. realitní kanceláři v části, kde probíhá kontakt s klienty včetně wc pro klienty, pokud je k dispozici) nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy; v případě provozovny s plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
  • b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti, (tj. umístit lavice, či židle na místo, kde případní návštěvníci čekají, při vlastním obchodním jednání dodržovat větší rozestupy, tedy přes stůl, nebo u většího stolu)
  • c) (týká se jen nákupních provozoven)…
  • d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, (lze vyložit tak, že se o omezení informuje klient před návštěvou ve zvacím e-mailu, nebo se tato informace vyvěsí u vchodu do provozovny vedle provozních hodin)
  • f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

II. Návštěva domácnosti klienta za účelem nabrání nemovitosti není omezena, pokud klient sdělí, že není aktuálně nemocný koronavirem, a pokud budou používány ochranné prostředky. (Sám realitní zprostředkovatel by měl pravděpodobně postupovat tak, že klienta o svém zdravotním stavu z pohledu koronaviru před návštěvou informuje, případně předloží „tečku“ nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 180 dnech, případně PCR test ne starší 3 dnů.)

III. A dále pak se lze po výše uvedenou dobu (dle bodu 11 uvedeného usnesení) orientovat k pořádání prohlídek nemovitostí pro zájemce zhruba takto:

  • a) při prohlídce umožnit pouze takové využití kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5 metru. Návštěvníkům se pak nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. (Zároveň se dá nepřímo dovodit, že je organizačně jednodušší požádat majitele, aby po dobu prohlídky nebyl přítomen.)
  • b) zakazuje se účast na prohlídce osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nepředloží, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, „tečku“ nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 180 dnech. (Z toho vyplývá, že bude lepší upustit od větších hromadných prohlídek, hlídat si menší počet účastníků, než následně řešit jejich doklad o očkování či prodělané nemoci.)
  • c) organizátorovi prohlídky se nařizuje před zahájením prohlídky splnění podmínky z bodu b) kontrolovat a osobě samotné pověřené prohlídkou podmínku dle bodu splňovat.