Logo Lipno infokanál

Co je a komu patří PRAMPOUCH?

Co je a komu patří PRAMPOUCH?

7.11. 2021
Klášterní ulice, Český Krumlov zdroj: www.prampouch.cz

Že jste slovo „prampouch“ nikdy neslyšeli? Ale zajisté jste prampouch už někde viděli. Tento stavební prvek, který na úrovni patra spojuje dva domy je nejen krásný na oko, ale také plní funkci opory jedné či obou spojených domů. Ale které stavbě vlastně prampouch patří?

Protože prampouch spojuje dvě různé stavby, které mají většinou i různé majitele, spadá právně do kategorie tzv. rozhradu (jako například společné zdi). Na prampouch tedy platí tzv. vyvratitelná právní domněnka, že majitelé jsou jeho spoluvlastníky. Tuto domněnku však může vyvrátit fakt, že existuje smlouva o vlastnictví prampouchu, kdy je vlastníkem jen jeden z majitelů propojených domů. Režim spoluvlastnictví prampouchu je však specifický tím, že na rozdíl od „běžného“ spoluvlastnictví nejde zrušit.

Oba spoluvlastníci prampouchu mají povinnost se o prampouch společně starat a náklady na údržbu dělit na půl. V občanském zákoníku je přímo uvedeno, že je nutné rozhradu udržovat v dobrém stavu, pokud by mohla jejím poškozením vzniknout sousedovi škoda. Ale také podle OZ nejsou spoluvlastníci povinni rozpadlou rozhradu obnovit, to však nijak neovlivňuje povinnosti vlastníků (v případě prampouchů spoluvlastníků) památek a nemovitostí v památkových rezervacích či zónách, kterými jsou prampouchy obvykle součástí. Podle památkových předpisů by případná pokuta za neúdržbu prampouchu, kterou by orgán státní památkové péče udělil, hrozila oběma majitelům propojených budov.

Prampouch můžeme vidět třeba v Českém Krumlově v Masné ulici.

Zdroj: www.propamatky.info

Zpět na Vše