Logo Lipno infokanál

BYDLENÍČKO splňuje reklamu podle nového manuálu pro České Budějovice

BYDLENÍČKO splňuje reklamu podle nového manuálu pro České Budějovice

10.6. 2022
Manuál pro regulaci reklamy zdroj: www.c-budejovice.cz

Město České Budějovice vydalo nový manuál pro regulaci reklamy na veřejných prostranstvích města, který shrnuje zásady jejího umisťování a způsob označování provozoven. A BYDLENÍČKO podle manuálu splňuje na jedničku.

A co MANUÁL REGULACE REKLAMY nabízí?

  • sjednocuje a transparentně deklaruje metodický přístup památkové ochrany podle platných právních předpisů
  • hlavním smyslem a cílem je kultivovat veřejný prostor, ochránit architektonické dědictví, zamezit šířeni nevkusné a často nelegální reklamy
  • zpřehlední proces povolování a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení provozoven
  • informuje veřejnost, úředníky, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven

ZDROJ: https://www.c-budejovice.cz/…laci-reklamy?…