Logo Lipno infokanál

BYDLENÍČKO přednáší na dvoudenní konferenci starostů v Plzeňském Prazdroji

BYDLENÍČKO přednáší na dvoudenní konferenci starostů v Plzeňském Prazdroji

14.8. 2020
Přednášející Milan Slavík zdroj:

BYDLENÍČKO se aktivně zúčastnilo Komplexní konference o investiční výstavbě a hospodaření s majetkem obcí, měst a krajů, která se konala 13. a 14. srpna 2020 v Plzeňském Prazdroji.

Jednatel společnosti BYDLENÍČKO Milan Slavík se na konferenci ve své přednášce zaměřil na poradenství pro obce v komplikovaných otázkách prodeje nemovitostí a výstavbu seniorských center SENIOR LIVES (www.seniorlives.cz).

Na závěr nemohla chybět ani ochutnávka plzeňského piva, kterou si všichni přítomní náležitě užili.

A co bylo cílem celé konference?

Cílem konference bylo získání odpovědí na časté otázky např.:

- Finanční krytí investic samospráv, jak správně stanovit finanční možnosti samosprávy pro investice?

- Jak nastavit projekty a jejich financování? resp. plán rozvoje obce včetně financování

- Dotace – co je třeba znát při využití investičních dotací?

- Úvěry – kdy je využít, jaké existují tipy úvěrů, jejich správné nastavení a ceny – jakým chybám se vyhnout?

- Jak efektivně nastavit vnitřní postupy a směrnice při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?

- Způsobilost výdajů u zakázek velkého rozsahu?

- Jak má správně vypadat veřejná zakázka na stavební práce – dílo?

Ochutnávka plzeňského piva zdroj:

- Smluvní vztah obce s projektantem a stavební firmou – na co si dát pozor při uzavírání smluv o dílo?

- Jaké jsou odpovědnost za vady na díle (zjevné a skryté vady)?

- Jak má vypadat dohled investora na dodavatele stavby? (projektový management, technický, stavební a autorský dozor)

- Jaké je právní, trestní a hmotná odpovědnost všech zúčastněných stran? (např. volených zástupců, úředníků a dodavatele)

- V posledních měsících bylo schváleno několik zásadních změn v zákonech upravujících nakládání s pozemky a stavbami ve vlastnictví obcí a měst, co je jejich obsahem?

- Na co si dát pozor při umístění cizích staveb na pozemcích obce?

- Jakým způsobem aktuální judikatura řeší problematiku pozemních komunikací?

- V jakých případech se po novele občanského zákoníku uplatní zákonné předkupní právo ve prospěch nebo k tíži obce?

- Jaké jsou podmínky pro vyvlastnění nebo jiné omezení vlastnického práva pro veřejně prospěšnou stavbu?